photo by Brad Fults

עובדה סטטיסטית מצערת מצביעה על כך כי בישראל שליש מהזוגות מתגרשים מספר שנים לאחר נישואיהם. באמריקה המספרים גדולים הרבה יותר, אחד מתוך כל שני זוגות
מתגרש שם.
למה זה קורה?
מסתבר כי החלטה להתחתן בעקבות אהבה סוערת היא מלהיבה אבל לצערנו אינה ערובה לנישואים
מאושרים וארוכים.
לכן, למידה מושכלת של כישורים זוגיים יכולה להיות משמעותית לא רק לאריכות הקשר אלא
גם לאיכותו. הדרכת זוגות לפני חתונה כוללת בעיקר למידה של מיומנויות תקשורת בין-זוגית שמשפרת ההבנה את
היכולת לשיתוף ואת האפשרות לפתור בעיות יחד.